A poc a poc aprèn, a poc a poc s’allunya.
Jo: m’arronso.
Ella: cada vegada més bonica.
Encara als meus braços:
L’enyoro.